Přehled školních akcí 2015/2016


Stepi nejen u nás, březen-duben 2016

Projekt a soutěž organizuje AOPK ČR, RP Ústecko, oddělení Správa CHKO České středohoří. Ve školní části se žáci seznámili s přírodními podmínkami stepí na Zemi a v ČR. Výtvarně zpracovali toto téma a do soutěže jsme odeslali několik vybraných prací. Obrázky si prohlédněte <zde


Město jako literární kulisa , březen 2016

Literární soutěž organizuje Svět knihy s.r.o., Praha. Ve školní části žáci napsali povídky a do soutěže jsme odeslali tři vybrané práce. Texty povídek si můžete přečíst ---- Tereza K., Tereza Z., Klára M.


Básnička na dětskou jízdenku , březen 2016

Soutěž organizují České dráhy. Vybrali jsme dvě básničky žáků naší školy. Texty si můžete přečíst ---- básnička 1., básnička 2.


"Velikonoční tvoření" , březen 2016

Žáci vytvořili velikonoční výtvarné práce. Seznámili se s významem a historií symbolů Velikonoc a tradic u nás a v dalších zemích.


Matematický klokan , 18.3.2016

Dvacet žáků školy (2. - 9. roč.) se pokusilo vyřešit co nejvíce úloh v každoroční matematické soutěži.


"Na návštěvě v ZOO" , únor - březen 2016

Žáci vytvořili výtvarné práce v projektu Městské knihovny v Lounech. Nejlepší práce jsme předali knihovně na výstavu.


"Čertí škola" , 4.12.2015

Naši nejmladší žáci si pod vedením třídní učitelky Šedivé vyzkoušeli, jaké úkoly se plní v čertí škole.Pásmo poezie , 20.11.2015

Žáci 2. stupně se aktivně zúčastnili hodinového pásma poezie, které připravila paní učitelka Hajná. Žáci 9. ročníku předvedli recitaci vybraných básní.
Draci - soutěžní přehlídka výtvarných prací , listopad 2015

Ve škole žáci vytvořili výtvarné práce na téma draci. Paní učitelka Šedivá uspořádala soutěžní přehlídku, ve které hlasovali všichni žáci a zaměstnanci a vybírali nejzajímavější díla. Obrázky v rubrice [výtvarné práce].


Vesmír - projekt Městské knihovny v Lounech , listopad 2015

Ve škole žáci 1. stupně vytvořili výtvarné práce na téma vesmír. Práce jsme předali knihovně k uspořádání výstavy. Obrázky v rubrice [výtvarné práce].


Halloween - školní týdenní projekt , říjen 2015

V průběhu týdne jsme se věnovali původu, historii a tradičním zvykům Halloweenu. Ve všech předmětech se nám podařilo realizovat aktivity inspirované tímto svátkem. Projekt připravila paní učitelka Kissová, která také s žáky vyřezala Jack o´lantern. Na projektu se podíleli všichni učitelé a žáci školy.Přehled školních akcí 2014/2015


Květiny - soutěžní přehlídka výtvarných prací , květen 2015

Ve škole žáci vytvořili výtvarné práce na téma květiny. Uspořádali jsme soutěžní přehlídku, ve které hlasovali všichni žáci a zaměstnanci a vybírali nejzajímavější díla.Zvířata - projekt pro 1. stupeň , duben 2015

Vícedenní projekt tříd 1. stupně připravila paní učitelka Šedivá. Žáci procvičovali všestranné dovednosti a zároveň získali řadu nových poznatků.Recitace - Kytice, 1.4.2015

Recitaci vybraných básní Karla Jaromíra Erbena se žáky připravila paní učitelka Hajná. Žáci předvedli svá vystoupení mladším žákům a sobě navzájem. Závěrem hromadně zarecitovali Polednici.
Vystoupení žáků Spec. ZŠ Louny ke Dni učitelů, 27.3.2015

Žáci Speciální základní školy v Lounech, kteří jsou zároveň kmenovými spolužáky naší žákyně, společně pod vedením pana učitele předvedli svá hudební vystoupení pro žáky naší školy. Děkujeme za povzbuzení.Tiše, les vypráví - výtvarný projekt městské knihovny , březen 2015

Žáci třídy paní učitelky Šedivé připravili práci pro výstavu v prostorách lounské knihovny.


Jaké podoby má štěstí - Komenský a my 2015, 6.2.2015

Žáci 2. stupně se zúčastnili literární soutěže v rámci projektu Komenský a my. Pro rok 2015 bylo literárním tématem ŠTĚSTÍ. Ve výtvarné soutěži bylo zvolené též velmi zajímavé téma "DEN A NOC". V této kategorii (1. stupeň) se bohužel škola nezúčastnila.


Vánoce v Evropě - třídní projektový den , 18.12.2014

Třídní celodenní projekt, který realizovala třída paní učitelky Kožíškové (3.-4.ročník ZŠ a 6.ročník ZŠP). Žáci získali informace a vytvořili si představu o vánočních tradicích ve vybraných evropských státech.


Vánoční školní vystoupení , 17.12.2014

Školní přehlídka recitací, dramatizací, pěveckých vystoupení a vyprávění s vánoční tematikou.


Betlém - školní přehlídka výtvarných prací, 16.12.2014

Žáci školy pod vedením učitelek vytvořili různá výtvarná zpracování. Výstavku si prohlédli všechny třídy. Ukázky si prohlédněte v rubrice [výtvarné práce]Čertí škola - třídní projektový den, 5.12.2014

Žáci 1., 3. a 7. ročníku ZŠP si společně s paní učitelkou užili skvělé dopoledne. Při vstupu do třídy žáci dostali masku na obličej, řetěz na krk a čertí žákovskou knížku. V průběhu celého dopoledne plnili čertovsky a ďábelsky složité úkoly. Za splněný úkol získali vždy tu nejlepší známku, což je v Čertí škole samozřejmě pětka.


Kráska a zvíře - dramatizace, 11.11.2014

Žáci 8. ročníku si pod vedením paní učitelky Hajné nacvičili dramatizaci příběhu o Krásce a Netvorovi. Všichni žáci školy shlédli velmi pěkné představení. Poděkování patří žákům a paní učitelce za pěkný zážitek.Den stromů, 20.10.2014

Při příležitosti mezinárodního dne stromů jsme ve škole uspořádali výtvarnou soutěž na téma STROM. Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo 23.10.2014. Při společném setkání žáků školy žáci 1. stupně zarecitovali básně inspirované tematikou stromů, žáci 2. stupně přednesli základní informace o vybraných stromech, které získali na internetu, paní učitelka Šedivá seznámila žáky s keltským horoskopem vázaným na stromy a nakonec všichni společně zazpívali píseň.Pohádka o Červené karkulce, pohádka o Perníkové chaloupce, 8.10.2014

Žáci 6. a 7. ročníku si pod vedením paní učitelky Hajné nacvičili dramatizaci Hrubínových veršovaných pohádek a s úspěchem je předvedli žákům 1. stupně.


Konzultační setkání v ZŠ při DPN Opařany, 10.10.2014

Při příležitosti Světového dne duševního zdraví, který je každoročně vyhlašován 10. října, uspořádala Základní škola při DPN Opařany den otevřených dveří. Naši učitelé se tohoto setkání zúčastnili a zároveň proběhla konzultační schůzka na úrovni vedení školy k aktuálním problémům našich škol.Přehled školních akcí 2013/2014


Školní projekt 1. stupně - „Z pohádky do pohádky“, 23.-26.7.2014

Učitelé připravili pro žáky 1. stupně řadu soutěžních úkolů ve skupinách. Celým projektem všechny provázel pejsek a kočička z příběhů Josefa Čapka. Matematické, jazykové, literární, přírodovědné a výtvarné úkoly byly zaměřeny na pohádky a inspirovány pohádkovým prostředím. Děkujeme všem učitelům za přípravu a organizaci a žákům za aktivní přístup a snahu o nejlepší výkony.Jičínská výtvarná soutěž - „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“, červen 2014

Žáci 1. stupně vytvořili výtvarné práce na téma svět zvířat. Vybrané práce jsme zaslali do Jičína.Školní představení - „Koblížek“, „Karkulka“, recitace, 16.4.2014

Žáci 4. a 5. ročníku pod vedením paní učitelky Fridriškové nacvičili a předvedli pohádku "O Koblížkovi". Dále si nacvičili několik recitačních vystoupení. Představení pro žáky 1. stupně doplnili žáci 8. a 9. ročníku, kteří zarecitovali básně, které nacvičili v hodinách českého jazyka pod vedením paní učitelky Hajné. Dalším vystoupením byla dramatizace pohádky "O Karkulce", kterou si zcela sami připravili chlapci ve volných chvílích. Děkujeme všem účinkujícím a učitelům.Velikonoční dekorace - výstavka výtvarných prací a soutěž, duben 2014

Žáci vytvořili originální výtvarné práce, které byly vystaveny v prostorách školy a žáci a učitelé svým hlasováním rozhodli o nejzajímavějších dílech. Prohlédněte si fotografie."Soutěž České pošty v psaní dopisů", březen 2014

Žáci 2. stupně v rámci 43. ročníku mezinárodní soutěže psali dopis o tom, jak hudba ovlivňuje život. Šest vybraných prací bylo odesláno k účasti v soutěži.


"Matematický KLOKAN 2014", 21.3.2014

Soutěže v řešení matematických úloh se zúčastnilo 26 žáků školy od 2. do 9. ročníku.


Sněhulák - výstavka výtvarných prací a soutěž, únor 2014

Žáci vytvořili originální výtvarné práce, které byly vystaveny v prostorách školy a žáci a učitelé svým hlasováním rozhodli o nejzajímavějších dílech. Prohlédněte si fotografie.


"Příroda kolem nás", leden 2014

Několik výtvarných prací žáků naší školy bylo vybráno do XIV. ročníku výtvarné soutěže, organizované Správou Národního parku Podyjí.


"Komenský a my" - 12. ročník celostátní soutěže, leden 2014

Žáci 1. stupně ve školním kole vytvořili výtvarné práce na téma Vzduch a jeho obyvatelé. Několik prací jsme zaslali do celostátní soutěže. Žáci 2. stupně se ve školním kole zabývali literární tvorbou - zamyšlení "Co mi dává tělesná výchova a sportování kromě tělesné zdatnosti?" Pro celostátní soutěž jsme nevybrali žádnou práci.


Vánoční představení, 18.12.2013

Žáci všech ročníků si připravili a nacvičili pod vedením svých učitelů recitace, písničky, dramatizace. Vše předvedli ve zdařilém představení.


Vánoční stromek - výstavka výtvarných prací a soutěž, 16.12.2013

Žáci vytvořili originální výtvarné práce, které byly vystaveny v prostorách školy a žáci svým hlasováním rozhodli o nejzajímavějších dílech.


Kuřátko v obilí - představení, 25.10.2013

Žáci 7. - 9. ročníku ZŠP pod vedením paní učitelky Hajné nacvičili Hrubínovu pohádku o zabloudilém kuřátku a předvedli ji žákům 1. stupně.


Tvoříme mandaly, září 2013

Žáci 3. a 4. ročníku pod vedením paní učitelky Vykoukové vytvořili ve skupinách mandaly z přírodních materiálů. Prohlédněte si fotografie.


Soutěž v tělesné zdatnosti, březen 2013

Žáci 2. a 3. ročníku a 6. a 7. ročníku pod vedením paní učitelky Šedivé absolvovali šest sportovních testů po dobu 1 min. (přeskoky přes švihadlo, dřepy, průskoky obručí, sedy-lehy, přihrávky míčem, hody na cíl), ve kterých získávali body. Celkový součet bodů rozhodl o umístění v rámci třídy. V obou třídách se na předních místech nečekaně umístily dívky.


Matematický klokan 2013, 22.3.2013

Matematické soutěže se zúčastnilo 22 žáků v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Statečně se pokusili vyřešit nesnadné úlohy soutěžního zadání.


Ptačí svět, únor - březen 2013

Žáci 3. a 5. ročníku pod vedením paní učitelky Vykoukové věnovali několik týdnů třídnímu projektu, jehož výsledkem je leporelo, které věnovali na výstavu do Městské knihovny v Lounech.
Komenský a my, leden 2013

Žáci 1. a 2. ročníku vytvořili společnou představu stromu v průběhu čtyř ročních období. Touto prací se zúčastníme výtvarné soutěže Orbis pictus v dnešní době.


Vánoční besídka, 20.12.2012

V tento předvánoční den jsme zorganizovali pro děti vánoční posezení s cukrovím, které si děti ve škole upekly, a s využitím různých vánočních tradic a poslechem a zpěvem koled. Poté se všechny děti podílely na vánočním vystoupení, kde každá třída předvedla svou připravenou dramatizaci, recitaci nebo hudební vystoupení. Všechna vystoupení byla velmi zajímavá.


Vánoční malování 2012, prosinec

Nejmladší žáci pod vedením paní učitelky Šedivé vytvořili společnou práci, kterou jsme zaslali do soutěžního kola, pořádaného DDM Znojmo.


Próza a poezie 2012, listopad

Žáci 2. stupně vytvořili vlastní básnická díla a zúčastnili se jihočeské literární soutěže, jejíž třetí ročník je určen pro celou republiku. Pořadatelem je DDM Netolice. Vyhodnocení proběhne v březnu.


Ahoj z prázdnin 2012, říjen

Do soutěžního kola, pořádaného DDM Znojmo, byla vybrána práce žáka paní učitelky Fridriškové.


Divadelní představení, 26.4.2012

Dívky ze 6. - 7. ročníku ZŠ si nacvičily pod vedením paní učitelky Vitáskové dramatizaci příběhu "O chytrém zajíčkovi" a uspořádaly představení pro všechny třídy 1.stupně. Všechny děti byly nadšené a vyžádaly si opakování. Děkujeme dívkám za pěkný divadelní zážitek.

Matematický klokan 2012, 16.3.2012

V letošním školním roce se v naší škole zúčastnilo této mezinárodní matematické soutěže celkem 33 žáků v kategoriích Kadet (4), Benjamín (11), Klokánek (11) a Cvrček (7). Ve vymezeném čase se pokusili správně vyřešit co nejvíce úloh soutěžního zadání. Všem žákům patří poděkování za snahu, trpělivost a vytrvalost při řešení úloh.

Vánoční besídka, 21.12.2011

Žáci školy si připravili a předvedli různá vánoční vystoupení, písničky, recitace, pohádky. Společně si zazpívali několik vánočních písní a koled.

Paleček a jeho kamarádi, listopad 2011

Žáci 3.-4.ročníku si připravili pod vedením paní učitelky Vykoukové dramatizaci Hrubínových veršů.

Kuřátko v obilí, červen 2011

Žáci 3.-5.ročníku si připravili pod vedením paní učitelky Vykoukové dramatizaci Hrubínových veršů.

Matematický klokan 2010, 18.3.2010

V naší škole se zúčastnilo této mezinárodní matematické soutěže celkem 14 žáků v kategoriích Kadet (7), Benjamín (3) a Klokánek (4). V čase 60 minut se pokusili vyřešit 24 úloh soutěžního zadání. Všem patří poděkování za snahu, trpělivost a vytrvalost při řešení úloh.

Školní soutěž SUDOKU 2009, 24.-25.června 2009

V červnu jsme uspořádali soutěž v řešení číselných rébusů SUDOKU, které se zúčastnili všichni žáci 2.stupně. Po dobu 40 minut žáci řešili celkem 12 rébusů. Téměř všichni projevili velkou trpělivost, vytrvalost a soustředění. Všem gratulujeme k dosaženým výsledkům. Prohlédněte si [výsledky]. Organizátorkou soutěže byla paní učitelka Gottfriedová.

Matematický klokan 2009, 19.3.2009

V naší škole se zúčastnilo této mezinárodní matematické soutěže celkem 18 žáků 2. stupně. V čase 60 minut se pokusili vyřešit 24 úloh soutěžního zadání. Všem patří poděkování za snahu. Koordinátorem za školu je paní učitelka Gottfriedová.

Konzultace v ZŠ při DPL, Opařany, 24.-26.2.2009

Zástupkyně ředitele J.Gottfriedová se zúčastnila konzultačního a studijního pobytu v ZŠ při DPL v Opařanech. Hlavním tématem byla výměna zkušeností v oblastech péče o žáky, vzdělávacích programů, tvorby učebních dokumentů, vedení povinné školní dokumentace, individualizace a návaznosti na předchozí vzdělávání žáků, vzdělávání dětí s PAS, vzdělávání dětí se středním až těžkým mentálním postižením, řešení současné legislativní situace, a další závažné aktuální problémy škol při DPL.
Společná konzultace byla velmi prospěšná a efektivní. Zachování spolupráce takto specifických škol je pro další rozvoj speciálního školství více než důležité.

Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?, únor 2009

Literárně výtvarný projekt uspořádala lounská knihovna ve spolupráci s Bio Illusion. Tohoto projektu se pod vedením paní učitelky Vitáskové zúčastnila jedna žákyně 8.ročníku se svou povídkou.
Prohlédněte si [ukázku]. Za odměnu za velmi zdařilou práci byla pozvána na předpremiéru tohoto filmu do lounského kina.

Jméno pro Dětský vagon, leden 2009

Žáci školy se zúčastnili soutěže, kterou vyhlásily České dráhy. Bylo vybráno 7 nejzdařilejších prací. Koordinátorem za školu byla paní učitelka Bendová.
Prohlédněte si ukázky [výtvarné práce].

Příroda kolem nás, leden 2009

Školního kola výtvarné soutěže se zúčastnili téměř všichni žáci 1. i 2.stupně všech typů škol. Několik vybraných prací bylo zasláno do soutěže, kterou pořádá DDM Šumná. Cílem je prohloubení vztahu dětí k přírodě.
Prohlédněte si ukázky všech prací [výtvarné práce].

Vánoční dopoledne, 19.prosince 2008

V pátek 19.12. se ve škole uskutečnila vánoční besídka a soutěžní dopoledne. Organizátorkami byly paní učitelky Gottfriedová, Vitásková, Brethová. Prohlédněte si [podrobnosti].

Mikuláš 2008 - 5. prosince 2008

5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s andělem v doprovodu dvou čertů. Děti z 1.stupně recitovaly básničky, zpívaly písničky a hlavně slibovaly, že budou hodné a budou se dobře učit. Některé se tak bály, že se schovávaly u paní učitelky. Nakonec sladkou odměnu dostaly všechny děti. Celou dramatickou akci si pro ně připravili žáci 9. ročníku. I pro ně to byla velmi cenná zkušenost. Organizátorem akce byla paní učitelka Gottfriedová. Prohlédněte si [fotografie]

Vánoční malování, výtvarná soutěž - listopad - prosinec 2008

Soutěž byla vyhlášena DDM Šumná. Za naši školu bylo vybráno 10 nejlepších výtvarných prací ve 4 věkových kategoriích. Koordinátorem za školu byla paní učitelka Gottfriedová.

Malý snílek - Vánoce, výtvarná soutěž - listopad 2008

Soutěž je organizována pro děti do 7 let na internetovém portálu Perlorodky. V naší škole se zapojili všichni žáci 1.ročníku. Koordinátorem za školu byla paní učitelka Gottfriedová.

Mezi námi generacemi, literární soutěž - listopad 2008

Soutěž byla vyhlášena redakcí časopisu Třetí věk. Za naši školu se zúčastnili 3 žáci svými autorskými příspěvky - dvě dívky v próze a jeden chlapec v poezii. Koordinátory za školu byly paní učitelky Vitásková a Gottfriedová.

Já a moje rodina, třídní projekt - listopad 2008

V průběhu listopadu se žáci 6. a 7. ročníku věnovali tomuto tématu především v hodinách angličtiny a občanské výchovy. Každý žák si vytvořil plakátek s anglickým textem a na závěr ve dvojicích žáci prezentovali své konverzační dovednosti před třídou. Organizátorkou projektu byla paní učitelka Gottfriedová.


Projektový den, FILM A MÉDIA - 24.června 2008

V úterý 24.6. se uskutečnil na 2.stupni projektový den v rámci mediální výchovy. Žáci pracovali ve skupinách, sami si práci organizovali a plánovali. Chvílemi byla situace velmi dramatická, ale nakonec se všechny týmy dokázaly semknout a zvládnout zadaný úkol. Organizátorkou projektu byla paní učitelka Gottfriedová. Prohlédněte si [fotografie]

X - faktor, školní pěvecká soutěž - 19.června 2008

Ve čtvrtek 19.6. se uskutečnila školní pěvecká soutěž ve třech soutěžních disciplínách. Jedna disciplína byl zpěv písně podle vlastního výběru, druhá disciplína byl karaoke zpěv s doprovodem podle výběru z nabídky 3 písní a třetí disciplínou byl beatbox. Všichni soutěžící podali vynikající výkony, publikum vytvořilo pro všech 21 zpěváků velmi pěknou atmosféru. Prohlédněte si [fotografie] a [výsledky]. Organizátorkou soutěže byla paní učitelka Novotková.

Čokoládové město, školní výtvarná soutěž - červen 2008

V průběhu června žáci vytvořili výtvarná díla na téma Čokoládové město. Dne 18.6.2008 jsme ve škole uspořádali soutěžní výstavu, na které všichni žáci svými tajným hlasováním rozhodli o výběru nejzajímavějších prací. Prohlédněte si [výsledky]. Koordinátorkou byla paní učitelka Kotálová.

Zákon a bezpečnost, beseda - 12.června 2008

Uspořádali jsme besedu s příslušníkem POLICIE ČR, které se zúčastnili všichni žáci školy. Část pro 1.stupeň byla zaměřená na dopravní výchovu a bezpečné chování. Část pro 2.stupeň byla více zaměřená na seznámení s trestní odpovědností, rozlišení přestupků a trestných činů a také bezpečné chování. V další části besedy žáci kladli otázky ke všemu, co je zajímalo. Koordinátorkou byla paní učitelka Kotálová.

Kamarád a já, třídní projekt - květen - červen 2008

Žáci 7. ročníku realizovali tento projekt v hodinách občanské výchovy, informatiky, výtvarné výchovy, anglického a českého jazyka. Projekt byl zaměřený na osobnostní a sociální výchovu, na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, kritického a sebekritického myšlení, tolerance a empatie. Žáci si odnesli řadu cenných zkušeností a poznatků sami o sobě i o druhých. Alespoň na chvíli se pokusili zlepšit své vzájemné vztahy a uvědomit si důležité hodnoty. Na projektu se organizačně podílely paní učitelka Vitásková, Gottfriedová a Novotková.

Dětský den, soutěže a hry - 4.června 2008

Vybraní žáci 2.stupně si připravili a s pomocí učitelů 1. stupně zorganizovali zábavné dopoledne plné her a soutěží pro žáky 1. stupně.

Školní soutěž SUDOKU 2008, 6.-7.května 2008

V květnu jsme uspořádali soutěž v řešení číselných rébusů SUDOKU, které se zúčastnili všichni žáci 2.stupně. Po dobu 40 minut žáci řešili celkem 12 rébusů. Téměř všichni projevili velkou trpělivost a vytrvalost. Všem gratulujeme k dosaženým výsledkům. Prohlédněte si [výsledky]. Organizátorkou soutěže byla paní učitelka Gottfriedová.

ZDRAVÁ VÝŽIVA - školní projekt, duben 2008

Žáci 9. ročníku realizovali tento projekt v průběhu dubna v hodinách občanské výchovy, praktické výchovy, výtvarné výchovy, anglického a českého jazyka. Největší zájem a radost z práce se samozřejmě projevily při hodině vaření. Opět se jako nejobtížnější část ukázala veřejná prezentace výsledků a získaných vědomostí před žáky jiné třídy. Prohlédněte si [foto a popis]. Na projektu se organizačně podílely paní učitelka Gottfriedová a Vitásková.

Sportovní víceboj 2008, duben 2008

V průběhu dubna se konala školní soutěž v tělesné výchově, které se zúčastnili všichni žáci 2.stupně. Byly zařazeny tyto soutěžní disciplíny: překážková dráha (obratnost), přeskoky přes švihadlo (vytrvalost, koordinace), skok z místa (dynamika), sed-leh (vytrvalost, síla), běh mezi metami (rychlost, koordinace). Žáci se zapojili velmi aktivně a vytvořili při hodinách velmi pěknou sportovní, soutěžní a zároveň povzbuzující atmosféru. Vyhodnocení soutěže, ocenění nejlepších a udělení speciálních cen proběhlo 28.4. Prohlédněte si [výsledky] a fotografie [foto]. Soutěž připravila paní učitelka Gottfriedová a organizačně zajistila paní učitelka Kotálová.

Výtvarná soutěž Varnsdorf - volné téma, duben 2008

Výtvarné práce žáků 1. i 2. stupně byly vyhodnoceny ve školním kole dne 8.4.2008. Nejlepší práce byly zaslány do soutěže. Prohlédněte si ukázky prací a vyhodnocení [obrázky]. Koordinátorkou akce byla paní učitelka Novotková.

Matematický klokan 2008, 27.3.2008

Matematické soutěže se zúčastnilo celkem 33 žáků z 2. až 9. tříd v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Prohlédněte si [výsledky]. Koordinátorkou akce byla paní učitelka Gottfriedová.

VODA NA ZEMI - školní projekt, březen 2008

Žáci 6. ročníku realizovali tento projekt v průběhu března v hodinách zeměpisu, přírodopisu, fyziky, dějepisu, informatiky, výtvarné výchovy, anglického a českého jazyka. Všichni žáci se shodli, že práce pro ně byla velmi zajímavá a netradiční. Jako nejobtížnější označili veřejnou prezentaci výsledků a vystoupení před spolužáky. Prohlédněte si [plakát1], [plakát2] a fotografie [foto]. Koordinátorkou a organizátorkou akce byla paní učitelka Gottfriedová.

Velikonoce - školní projekt, březen 2008

Školní projekt realizovali žáci 2.stupně v průběhu března v hodinách praktické výchovy, občanské výchovy a anglického jazyka. Žáci se seznámili s českými i dalšími evropskými velikonočními tradicemi a jejich historickým podkladem. Závěrečným výstupem byla dekorační úprava stolu. Celkem osm připravených stolů zhodnotili žáci z 1.stupně. Prohlédněte si [stůl]. Koordinátorkou akce byla paní učitelka Nekolová.

Motýli - výstava v Městské knihovně Louny, březen 2008

Výtvarné práce žáků 1. i 2. stupně budou vystaveny v pobočce Městské knihovny v Lounech. Prohlédněte si ukázky prací [motýli]. Koordinátorkou akce byla paní učitelka Novotková.

Lidské tělo a sport - školní projekt, leden - únor 2008

Školní projekt realizovali žáci 8.ročníku v průběhu ledna a února v hodinách přírodopisu, tělocviku, matematiky, výtvarné výchovy, občanské výchovy a českého jazyka. Závěrečným výstupem je plakát a zároveň souhrnná práce s popisem, obrázky a grafy. Prohlédněte si [plakát]. Koordinátorkou akce byla paní učitelka Gottfriedová.

Sněhulák - školní přehlídka, leden - únor 2008

Školní přehlídky tematických obrázků se zúčastnili téměř všichni žáci. Dne 15.2. se uskutečnila výstavka a každý z žáků budou vybral jeden obrázek, který ho nejvíce zaujal. Prohlédněte si [výsledky soutěže]. Prohlédněte si ukázky všech prací [výtvarné práce]. Koordinátorkou akce byla paní učitelka Novotková.

Vánoční akademie - 19.12.2007

Žáci si pod vedením učitelů nacvičili písničky, recitace, dramatizace a další vystoupení. Při předvedení se všichni žáci velmi snažili a celé vánoční dopoledne se vydařilo. Žákům děkujeme za velmi dobrou práci. Prohlédněte si [fotografie]. Koordinátorkou akce byla paní učitelka Gottfriedová.

Projektový den na téma "Svět reklamy" - červen 2007

Žáci si ve skupinách vybrali téma, připravili si reklamní plakát a letáčky a nacvičili si reklamní šot. Celou svou reklamní akci pak předvedli všem učitelům i žákům. I přes velkou trému se všechny prezentace velmi vydařily a žákům děkujeme za velmi dobrou práci. Prohlédněte si [fotografie]. Koordinátorkou akce byla paní učitelka Gottfriedová.

"Ilustrace k básni, báseň k ilustraci" - červen 2007

Žáci školy se zúčastnili svými pracemi soutěže, jejímž pořadatelem je Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Prohlédněte si vybrané práce.

"Vesmír očima dětí", soutěž k Mezinárodnímu heliofyzikálnímu roku 2007- únor 2007

Žáci školy se zúčastnili svými výtvarnými pracemi soutěže "Vesmír očima dětí". Pořadatelem soutěže je Český národní výbor IHY 2007 s patronací Lidové Hvězdárny v Prostějově.

Prohlédněte si vybrané práce.

Vánoční besídka a vánoční akademie - prosinec 2006

21.12. jsme uspořádali vánoční besídku pro všechny žáky školy. Žáci 2.stupně si připravili a předvedli malou akademii s dramatizací ukázek z pohádky Kráska a zvíře, recitacemi a zpěvem.

"Svět kolem nás", výtvarná a literární soutěž - říjen 2006

Žáci školy se zúčastnili svými výtvarnými pracemi soutěže "Svět kolem nás". Pořadatelem soutěže jsou A kluby ČR, o.p.s., Brno.

Prohlédněte si vybrané práce.

"Ahoj z prázdnin", výtvarná a literární soutěž - říjen 2006

Žáci školy se zúčastnili svými výtvarnými a literárními pracemi soutěže "Ahoj z prázdnin". Pořadatelem soutěže je Dům dětí a mládeže Šumná.

Prohlédněte si vybrané výtvarné práce a literární práce.

"Česko kreslí Ježíška", výtvarná soutěž - září 2006

Jak si každý z nás představoval nebo představuje Ježíška? Málokdo z dospělých se takovým představám věnuje. Děti by měly mít svou představu, ale opravdu to není tak lehké, jak to na první pohled vypadá. Vlivy televize a reklam nejsou zanedbatelné. Žáci školy se zúčastnili svými výtvarnými pracemi soutěže "Česko kreslí Ježíška". Pořadatelem soutěže je Česká pošta Boží Dar.

Prohlédněte si vybrané práce.

"Den s policií", Autosalon Louny - 15.9.2006

V pátek všichni žáci školy navštívili lounské výstaviště, prohlédli si expozice jednotlivých výrobců automobilů a expozici policie. Někteří si vyzkoušeli střelbu na cvičné střelnici a prohlédli si vybavení a různé uniformy a obleky policistů.

Prohlédněte si fotografie.


Nejhezčí sněhulák - 28.2.2006

V průběhu února 2006 se uskutečnila celoškolní výtvarná soutěž v tematické kresbě "Sněhulák". Dne 28.2.2006 byly odbornou porotou učitelů výtvarné výchovy vybrány a diplomem oceněny nejlepší práce v jednotlivých kategoriích.

Prohlédněte si oceněné práce.

Návštěva Vrchlického divadla - 24.11.2005

Navštívili jsme představení s názvem Pekelná pohádka aneb Kam čert nemůže. Toto představení zahráli herci z Divadýlka Mrak. Hudbu k představení složila skupina Čechomor.

Výtvarná soutěž (listopad 2005)

Téma: Moje prázdninové cestování
Organizátor: Divadlo V Pytli, Hrob
Soutěž pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.


Proč Honza nechtěl princeznu za ženu - 24.6.2005

Žáci 9. ročníku předvedli divadelní představení pohádky pro ostatní žáky školy. Prohlédněte si fotografie.

Návštěva Vrchlického divadla - 13.6.2005

Navštívili jsme představení s názvem Galaprogram taneční školy Luna, který byl ukázkou celoroční práce této taneční školy.

Výtvarná soutěž Socrates (červen 2005)

Kalendář pro r. 2006 - volné téma
EU PROGRAMME SOCRATES

Výtvarná soutěž k 1.výročí časopisu pro děti Flek (červen 2005)

Téma: Humorný portrét
Organizátor: Vydavatelství VEEM, s.r.o.

Malířská soutěž s mottem: „Sport proti bariérám“ (červen 2005)

Organizátor: Centrum pro zdravotně postižené v Lounech, ASK Elna Počerady, Svaz tělesně postižených v Lounech

Lounský Picasso 2005

výtvarná soutěž a výstava při příležitosti Lounské pouti 3. - 5. června. Žák 9.ročníku Jiří Hříbal získal 2.cenu. [diplom]

Výtvarná soutěž žáků speciálních škol (březen 2005)

8.ročník, Obor: Kresba
Organizátor: Speciální školy Varnsdorf
Ukázky soutěžních prací

Komenský a my - výtvarná soutěž (leden 2005)

Téma: Orbis pictus 21.století - Cestování
Organizátor: ZŠ J.A.Komenského, Brandýs nad Orlicí
Ukázky soutěžních prací

Komenský a my - literární soutěž (leden 2005)

Téma: Proč cestovat, když máme televizi, video a internet...?
Organizátor: ZŠ J.A.Komenského, Brandýs nad Orlicí
Soutěžní práce : Katka G.Šárka F.

Téma: Píši vám o tom, co mohou mladí lidé udělat pro zmírnění chudoby.
Organizátor: Universal Postal Union pod záštitou UNESCO
Soutěžní práce : Anna Š. [pdf]

Projekt „Čokoládová hvězdička radosti“ (listopad 2004)

Charitativní akce pořádaná firmou Nestlé Česko s.r.o.
Téma: Můj vánoční pohled
Ukázky soutěžních prací


Lounský Picasso (červen 2004)

výtvarná soutěž a výstava při příležitosti Lounské pouti 4. - 6. června
Ukázky soutěžních prací

Výtvarná soutěž Socrates (duben 2004)

Kalendář pro r. 2005 - volné téma
EU PROGRAMME SOCRATES
Ukázky soutěžních prací

"Svět kolem nás" (březen 2004)

Téma: O čem jsem snil a co se mi splnilo
Kategorie 2. (10 - 14 let)
Soutěžní práce: Štefan K. [pdf],  Katka G. [pdf]
Téma: Upadnout a zase vstát
Kategorie 3. (15 - 18 let)
Soutěžní práce: Eva T. [pdf]

Soutěž v tělesné zdatnosti a obratnosti - březen 2004

V průběhu března se uskutečnila pod organizátorským vedením paní učitelky Šedivé školní sportovní soutěž, které se zúčastnili všichni žáci 2.stupně naší školy.
Každý účastník se snažil v každé disciplíně dosáhnout co nejlepšího výkonu během jedné minuty.
Disciplíny byly následující : sedy - lehy, přeskoky přes švihadlo, přednosy na žebřinách, žabáci, dřepy, střelba na koš a driblování míčku na pálce.

Prohlédněte si výsledky [pdf] (41 kB) a celkové pořadí v kategorii dívek a v kategorii chlapců.


Jak být sám sebou. (r. 1998)

Soutěž vyhlášená PPP Louny
Soutěžní práce : VeronikaMonikaMichaela