Ankety pro online účast


(23.9.2012) Návštěvníci našich stránek, zapojte se do některé z našich anket.

Vyberte si z nabízených průzkumů:

Co je pro Tebe v životě nejdůležitější?
Kterému člověku nejvíce důvěřuješ? 
Co děláš ve volném čase?

  • Přečtěte si otázku a všechny odpovědi.
  • Vybrat můžete pouze jednu odpověď.
  • Na tu vaši vybranou pak klikněte a tím se odpověď zaznamená.

Děkujeme za účast v anketě.

 (14.12.2008)
Vyhodnocení ankety k prázdninám:

Celkem se v anketě zúčastnilo 80 osob.


Znění otázky:

S kým bys chtěl strávit prázdniny?

Nejčastěji vybrané odpovědi jsou: S KAMARÁDY a POZNAT NOVÉ LIDI

Děkujeme za účast v anketě.

 

Znění otázky:

Kde bys chtěl strávit prázdniny?

Nejčastěji vybraná odpověď je: CESTA KOLEM SVĚTA


Děkujeme za účast v anketě.

 (6.7.2008)
Vyhodnocení ankety :


Celkem se v anketě zúčastnilo 38 osob.


Znění otázky:

Komu nejvíce důvěřuješ, svěřil bys mu jakýkoliv problém a očekával, že tě podpoří a pomůže ti?

Děkujeme za účast v anketě.

 (6.7.2008)
Vyhodnocení ankety :


Celkem se v anketě zúčastnilo 71 osob ve věku 6 - 10 let a 72 osob ve věku 11 - 16 let.


Znění otázky:

Co děláš ve volném čase nejčastěji?

Děkujeme za účast v anketě.