Název školy :

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

příspěvková organizace

Adresa školy :

Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny - viz [mapka]

Telefon :

415 620 180

E - mail :

zsdpl.reditel@centrum.cz

Ředitelka školy :

RNDr. Jana Gottfriedová

Datová schránka :

qww66d4