Školní rok 2019/2020 - novinky a aktualizace rubrik


(22.3.2020)    Informace o náhradním způsobu výuky:
V důsledku mimořádného opatření MZČR je škola od 11.3.2020 pro žáky uzavřena. Učitelé denně připravují úkoly pro jednotlivé žáky z hlavních předmětů a následně jsou denně předávány i s hodnocením předchozí práce na oddělení nemocnice. Děkujeme za součinnost ošetřujícímu personálu.
Pokud mají zákonní zástupci dostupné úkoly pro žáky z jejich kmenových škol, mohou nám je poslat v mailu do naší školy a naši učitelé je pro žáky připraví i s případným vysvětlením učiva. Děkujeme za spolupráci.

(8.3.2020)   Aktualizována rubrika [fotogalerie].
(8.3.2020)   Aktualizována rubrika [výtvarné práce].
(4.10.2019)   Aktualizována rubrika Informace. [Informace].
(3.10.2019)    Oznámení výsledku voleb do školské rady:
Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena paní Mgr. Klára Veselá.
(26.9.2019)   Změna uspořádání výukových skupin ve třídách [Třídy].
(2.9.2019)    Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady:
Ředitelka školy vyhlašuje doplňující volby do školské rady za pedagogické pracovníky. Žádá pedagogické pracovníky o podání návrhů na členy školské rady. Do školské rady se bude volit 1 člen za pedagogické pracovníky do 30.11.2020. Volby do školské rady se uskuteční ve dvou kolech. První kolo se bude konat v termínu do 16.9.2019. V této době lze podávat návrhy na kandidáty v kanceláři školy osobně, písemně nebo e-mailem.
Kontaktní spojení: e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz; tel. 415620180; pošta: ZŠ při DPN, Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
Druhé kolo proběhne tajnou volbou ve sborovně školy dne 30.9.2019 ve 13:30 hod.

(31.8.2019)    V pondělí 2.9. začíná nový školní rok.
Všem žákům přejeme v novém školním roce hodně úspěchů, milé a spolehlivé kamarády, vytrvalost, snahu a dobrou náladu po celý rok.


Těšíme se na všechny žáky, kteří k nám zavítají. Opět jako každý rok se pokusíme společnými silami zlepšit a napravit co nejvíce nedostatků a problémů. Věříme, že se všichni budete cítit v naší škole dobře a svými silami se aktivně zapojíte do všech školních činností.
Počet přístupů :
Celkem:    Online: