Školní rok 2021/2022 - novinky a aktualizace rubrik

(27.9.2021)    Aktualizována rubrika [výtvarné práce].
(12.9.2021)    Aktualizována rubrika [fotogalerie].(12.9.2021)    Testy Covid 19 od 1.9. do 10.9.2021:
Všechny provedené antigenní testy žáků (Sejoy) byly negativní a v souladu s pokynem MŠMT a MZ bylo testování žáků k 10.9.2021 ukončeno.(29.8.2021)    Zahájení školního roku 2021/2022:
Ve středu 1.9. přivítáme všechny žáky ve škole od 9:00 do 10:00 hod. Těšíme se na vás a přejeme klidný a pohodový školní rok. V případě zájmu personálu DPN o prohlídku školy, budete všichni vítáni kdykoliv během středy 1.9. nebo po domluvě.
Testování na Covid proběhne formou samoodběru hned první den a následně v dalším týdnu. Děkujeme za spolupráci a pochopení.
(10.7.2021)    Všem žákům přejeme krásné letní prázdniny a děkujeme za jejich snahu a spolupráci v průběhu celoroční prezenční výuky.
Personálu DPN děkujeme za spolupráci a přejeme hezké léto.
ředitelka a zaměstnanci ZŠ při DPN
(10.7.2021)    Aktualizována rubrika [výtvarné práce] a rubrika [fotogalerie].
(2.5.2021)    Testy Covid 19 od 3.5.2021:
V souladu s mimořádným opatřením MZ bude probíhat testování antigenními testy Lepu Medical a Singclean všech žáků a zaměstnanců 1x týdně (pondělí). Samoodběr vzorků je neinvazivní a nebolestivý. Informační leták [Lepu], Informační leták [Singclean].
Všechny testy žáků a zaměstnanců provedené od 12.4. do 14.5. byly negativní.(11.4.2021)    Testování a výuka od 12.4.2021:
Naše škola v souladu s Usnesením vlády k mimořádným opatřením č.353 ze dne 6.4.2021 pokračuje v prezenční výuce všech žáků hospitalizovaných v DPN a rovněž je od 12.4.2021 umožněna prezenční výuka žáků bez hospitalizace.
V souladu s mimořádným opatřením MZD bude probíhat testování antigenními testy Lepu Medical všech žáků a zaměstnanců 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Samoodběr vzorků je neinvazivní a nebolestivý. Informační leták [zde]. Podrobnější informace k opatření v ZŠ při DPN [zde].(2.4.2021)    Velikonoční svátky
Na jaře, když se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas,
abychom načerpali novou životní energii,
která nám přináší radost, spokojenost a dobrou náladu.

Přejeme všem příjemné prožití velikonočních svátků a krásné jaro.

(28.3.2021)    Den učitelů – 28. března (výročí narození Jana Amose Komenského)
 Nejprve několik citátů Jana Amose Komenského:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“
„Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.“
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Všem učitelům děkuji za obětavou a významnou práci v naší škole, která je zcela nezastupitelná. Do další práce Vám přeji trpělivost, stále dobrou náladu, vytrvalý optimismus a neubývající pozitivní energii.
ředitelka školy
(1.3.2021)    Výuka od 1.3.2021:
Naše škola pokračuje v prezenční výuce všech žáků hospitalizovaných v DPN Louny podle Usnesení vlády z 26.2.2021 č. 200, odst. 4a). Vzhledem k omezením (TV, HV) byl upraven rozvrh hodin. Pro docházející žáky bez hospitalizace je nyní stanovena distanční výuka až do odvolání. K individuální konzultaci budou moci docházející žáci přijít podle předchozí domluvy s učitelem, zpravidla vždy v pondělí v 8:15-8:45. Pro vyzvedávání podkladů ke vzdělávání na týden je určen termín každé pondělí v 8:50. Děkujeme za spolupráci.(22.2.2021)   Aktualizována rubrika [výtvarné práce] a rubrika [fotogalerie].
(2.1.2021)    Výuka od 4.1.2021:
Naše škola pokračuje v prezenční výuce všech žáků podle Usnesení vlády z 23.12.2020 č. 1377, odst. 4a). V roce 2021 se opět těšíme na všechny žáky.(30.11.2020)    Výuka od 30.11.2020:
Od 30.11. je pro docházející žáky obnovena prezenční výuka.
(31.10.2020)    Výuka od 2.11.2020:
Naše škola v souladu s výjimkou pro školy při zdravotnickém zařízení (odstavec 4) v Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č.1112 ze dne 30.10.2020 pokračuje v prezenční výuce žáků hospitalizovaných v DPN. Docházející žáci pokračují v distanční výuce.
Viz [Usnesení vlády].
(28.10.2020)   Aktualizována rubrika [výtvarné práce] a rubrika [fotogalerie].

(25.10.2020)    Úprava v organizaci školního roku:
Vzhledem k současné situaci rozhodl ministr školství o prodloužení podzimních prázdnin o pondělí a úterý. Podzimní prázdniny tedy budou trvat od 26.10. do 30.10.2020.
(14.10.2020)    Výuka od 14.10.2020:
Naše škola v souladu s výjimkou (bod I.4) v Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 12.10.2020 pokračuje v prezenční výuce žáků hospitalizovaných v DPN. Pro žáky docházející je zavedena distanční výuka.
Viz [Usnesení vlády].
(31.8.2019)    V úterý 1.9. začíná nový školní rok.
Všem žákům přejeme v novém školním roce hodně úspěchů, milé a spolehlivé kamarády, vytrvalost, snahu a dobrou náladu po celý rok.


Těšíme se na všechny žáky, kteří k nám zavítají. Opět jako každý rok se pokusíme společnými silami zlepšit a napravit co nejvíce nedostatků a problémů. Věříme, že se všichni budete cítit v naší škole dobře a svými silami se aktivně zapojíte do všech školních činností.
Školní rok 2019/2020 - novinky a aktualizace rubrik


(17.7.2020)   Aktualizována rubrika [výtvarné práce].

(17.7.2020)   Aktualizována rubrika [fotogalerie].
(6.5.2020)    Informace o obnovení prezenční výuky žáků:
V souladu s usnesením vlády ČR č. 491 z 30.4.2020 je naše škola zařazena mezi výjimky (bod 1.d) a bude v naší škole obnovena prezenční výuka žáků od 11.5.2020 pro žáky hospitalizované v DPN.
Podrobnější informace k úpravám organizace výuky [zde].

(8.5.2020)    Informace k přijímacím zkouškám na střední školy:
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy (maturitní obory) se budou konat 8. a 9. června 2020, náhradní termín je stanoven na 23. června 2020.
Informace MŠMT [zde].

Příprava, zkušební testy on-line [zde].
(16.3.2020)    Informace o náhradním způsobu výuky:
V důsledku mimořádného opatření MZČR je škola od 11.3.2020 pro žáky uzavřena. Učitelé denně připravují úkoly pro jednotlivé žáky z hlavních předmětů a následně jsou denně předávány i s hodnocením předchozí práce na oddělení nemocnice. Děkujeme za součinnost ošetřujícímu personálu.
Pokud mají zákonní zástupci dostupné úkoly pro žáky z jejich kmenových škol, mohou nám je poslat v mailu do naší školy a naši učitelé je pro žáky připraví i s případným vysvětlením učiva. Děkujeme za spolupráci.
(4.10.2019)   Aktualizována rubrika Informace. [Informace].
(3.10.2019)    Oznámení výsledku voleb do školské rady:
Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena paní Mgr. Klára Veselá.
(26.9.2019)   Změna uspořádání výukových skupin ve třídách [Třídy].
(2.9.2019)    Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady:
Ředitelka školy vyhlašuje doplňující volby do školské rady za pedagogické pracovníky. Žádá pedagogické pracovníky o podání návrhů na členy školské rady. Do školské rady se bude volit 1 člen za pedagogické pracovníky do 30.11.2020. Volby do školské rady se uskuteční ve dvou kolech. První kolo se bude konat v termínu do 16.9.2019. V této době lze podávat návrhy na kandidáty v kanceláři školy osobně, písemně nebo e-mailem.
Kontaktní spojení: e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz; tel. 415620180; pošta: ZŠ při DPN, Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
Druhé kolo proběhne tajnou volbou ve sborovně školy dne 30.9.2019 ve 13:30 hod.

Počet přístupů :
Celkem:    Online: