Školní rok 2020/2021 - novinky a aktualizace rubrik

(24.9.2020)   Aktualizována rubrika [výtvarné práce].

(31.8.2019)    V úterý 1.9. začíná nový školní rok.
Všem žákům přejeme v novém školním roce hodně úspěchů, milé a spolehlivé kamarády, vytrvalost, snahu a dobrou náladu po celý rok.


Těšíme se na všechny žáky, kteří k nám zavítají. Opět jako každý rok se pokusíme společnými silami zlepšit a napravit co nejvíce nedostatků a problémů. Věříme, že se všichni budete cítit v naší škole dobře a svými silami se aktivně zapojíte do všech školních činností.
Školní rok 2019/2020 - novinky a aktualizace rubrik


(17.7.2020)   Aktualizována rubrika [výtvarné práce].

(17.7.2020)   Aktualizována rubrika [fotogalerie].
(6.5.2020)    Informace o obnovení prezenční výuky žáků:
V souladu s usnesením vlády ČR č. 491 z 30.4.2020 je naše škola zařazena mezi výjimky (bod 1.d) a bude v naší škole obnovena prezenční výuka žáků od 11.5.2020 pro žáky hospitalizované v DPN.
Podrobnější informace k úpravám organizace výuky [zde].

(8.5.2020)    Informace k přijímacím zkouškám na střední školy:
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy (maturitní obory) se budou konat 8. a 9. června 2020, náhradní termín je stanoven na 23. června 2020.
Informace MŠMT [zde].

Příprava, zkušební testy on-line [zde].
(16.3.2020)    Informace o náhradním způsobu výuky:
V důsledku mimořádného opatření MZČR je škola od 11.3.2020 pro žáky uzavřena. Učitelé denně připravují úkoly pro jednotlivé žáky z hlavních předmětů a následně jsou denně předávány i s hodnocením předchozí práce na oddělení nemocnice. Děkujeme za součinnost ošetřujícímu personálu.
Pokud mají zákonní zástupci dostupné úkoly pro žáky z jejich kmenových škol, mohou nám je poslat v mailu do naší školy a naši učitelé je pro žáky připraví i s případným vysvětlením učiva. Děkujeme za spolupráci.
(4.10.2019)   Aktualizována rubrika Informace. [Informace].
(3.10.2019)    Oznámení výsledku voleb do školské rady:
Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena paní Mgr. Klára Veselá.
(26.9.2019)   Změna uspořádání výukových skupin ve třídách [Třídy].
(2.9.2019)    Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady:
Ředitelka školy vyhlašuje doplňující volby do školské rady za pedagogické pracovníky. Žádá pedagogické pracovníky o podání návrhů na členy školské rady. Do školské rady se bude volit 1 člen za pedagogické pracovníky do 30.11.2020. Volby do školské rady se uskuteční ve dvou kolech. První kolo se bude konat v termínu do 16.9.2019. V této době lze podávat návrhy na kandidáty v kanceláři školy osobně, písemně nebo e-mailem.
Kontaktní spojení: e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz; tel. 415620180; pošta: ZŠ při DPN, Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
Druhé kolo proběhne tajnou volbou ve sborovně školy dne 30.9.2019 ve 13:30 hod.

Počet přístupů :
Celkem:    Online: