Školní rok 2021/2022 - novinky a aktualizace rubrik


(24.6.2022)   Ředitelské volno
Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno pro žáky ve dnech 27.-30.6.2022 z organizačních důvodů. Příčinou jsou časově náročné práce, které je možné realizovat pouze po ukončení výuky. Děkujeme za pochopení.(13.3.2022)   Organizace výuky od 14.3.
Od 14.3. obnovujeme výuku v plném rozsahu. V organizaci individuálních konzultací žáků středních škol se telefonicky domluvíme s oddělením pro jednotlivé žáky.(1.3.2022)   Podpora Ukrajině
Jednoznačně vyjadřujeme podporu ukrajinskému lidu. Zaměstnanci se podle svých možností zapojí do pomoci jak finanční, tak materiální, případně dobrovolnické při pomoci ukrajinským uprchlíkům.
(10.2.2022)   Organizace výuky od 9.2.
Od 9.2. dochází k úpravě organizace výuky ve škole v souvislosti s onemocněním poloviny učitelů Covidem. Nejsme schopni zajistit výuku v plném rozsahu, prosíme o spolupráci obě oddělení (především sestry a sanitáře). Denně ráno připravíme detailní přehled organizace výuky a v písemné podobě předáme na lavičku v přízemí u atria kolem 8:00. Po celou dobu se pokusíme udržet prezenční výuku v co největším rozsahu.


(3.2.2022)    Aktualizována rubrika [výtvarné práce].
(3.2.2022)    Aktualizována rubrika [fotogalerie].(28.1.2022)   Organizace výuky od 28.1.
Od 28.1. dochází na prezenční výuku do školy po ukončení karantény již všichni žáci z obou oddělení. Velmi jsme se těšili (učitelé i žáci).(26.1.2022)   Organizace výuky od 26.1.
Od 26.1. dochází oddělení B na prezenční výuku do školy po ukončení karantény, oddělení A pokračuje v distanční výuce.(17.1.2022)   Organizace výuky od 17.1.
Od 17.1. opět bohužel probíhá distanční výuka pro všechny žáky (oddělení A i B) z důvodu karantény v důsledku výskytu pozitivních pacientů na Covid 19. Prosíme o součinnost personál DPN - vypracované úkoly z předchozího dne dejte v červených deskách (A) a modrých deskách (B) nejpozději do 7:00 následujícího dne na lavičku v přízemí před atriem napravo v chodbě, případně oddělení B pouze před dveře oddělení směrem na zadní schodiště. Nové úkoly na aktuální den umístíme v 9:30 společně se zpětnou vazbou z předchozího dne na stejné místo (lavička nebo za dveřmi odd.B v 1. patře). Při jakýchkoliv nejasnostech volejte prosím ředitelce školy 415620180.
Velmi děkujeme za Vaši spolupráci v této velmi složité situaci, vážíme si Vaší náročné práce a doufáme, že se situace brzy zlepší.(2.1.2022)   Organizace výuky po vánočních svátcích
Z rozhodnutí KHS byla k 20.12. ukončena karanténa již i na oddělení B. Od 21.12. mohou všichni žáci z obou oddělení docházet na prezenční výuku do školy. Na všechny se ve škole velmi těšíme, včetně individuálních konzultací pro středoškoláky.
Do roku 2022 přejeme žákům i učitelům hodně štěstí, zdraví, radosti a pohody.(3.12.2021)   Organizace výuky od 3.12.2021
Z rozhodnutí KHS byla ukončena karanténa na oddělení A. Od 3.12.všichni žáci z oddělení A docházejí na prezenční výuku do školy.
Žáci z oddělení B mají nařízenou karanténu a někteří jsou v izolaci, z tohoto důvodu pokračuje distanční výuka pro žáky z oddělení B.


(1.12.2021)   Organizace výuky od 1.12.2021
Z rozhodnutí KHS a DPN jsou do odvolání v karanténě všichni žáci školy (včetně očkovaných). Celá škola přechází na distanční výuku - předáváme písemné materiály s vysvětlením učitele a vzorovým řešením a zároveň zpětnou vazbu z minulé práce denně ráno na obě oddělení. Úkoly mají žáci v deskách se svým jménem, vypracované úkoly žáci zpětně vloží do desek a personál DPN je dle domluveného postupu vrátí zpět do školy.
Hodnocení: Učitelé hodnotí hlavně snahu, nikoliv výkony. Musí být vidět, že se žák snažil v rámci svých možností. Upozornění pro žáky - učitelé poznají, že práci za ně dělal někdo jiný. Všem nám přejeme, ať tato situace co nejdříve skončí a se žáky se uvidíme ve škole. Zároveň děkujeme sestřičkám za spolupráci.


(26.11.2021)   Organizace výuky Covid 19
V době 24.-25.11. probíhala distanční výuka pro všechny žáky v souladu s pokynem MŠMT. Z rozhodnutí KHS jsou do odvolání v karanténě všichni žáci školy s výjimkou očkovaných. Od 26.11. realizuje škola hybridní výuku - očkovaní docházejí na prezenční výuku do školy, ostatní mají nastavenou distanční výuku - předáváme písemné materiály s vysvětlením učitele a vzorovým řešením a zároveň zpětnou vazbu z minulé práce denně ráno na obě oddělení. Úkoly mají žáci v deskách se svým jménem, vypracované úkoly žáci zpětně vloží do desek a personál DPN je dle domluveného postupu vrátí zpět do školy. Zároveň děkujeme sestřičkám za spolupráci.


(12.9.2021)    Testy Covid 19 od 1.9. do 10.9.2021:
Všechny provedené antigenní testy žáků (Sejoy) byly negativní a v souladu s pokynem MŠMT a MZ bylo testování žáků k 10.9.2021 ukončeno.(29.8.2021)    Zahájení školního roku 2021/2022:
Ve středu 1.9. přivítáme všechny žáky ve škole od 9:00 do 10:00 hod. Těšíme se na vás a přejeme klidný a pohodový školní rok. V případě zájmu personálu DPN o prohlídku školy, budete všichni vítáni kdykoliv během středy 1.9. nebo po domluvě.
Testování na Covid proběhne formou samoodběru hned první den a následně v dalším týdnu. Děkujeme za spolupráci a pochopení.


Počet přístupů :
Celkem:    Online: