Pedagogický sbor od 1.11.2018

Jméno Předměty

RNDr. Jana Gottfriedová, ředitelka školy

matematika, informatika

Bc. Lenka Hellerová, metodik prevence rizikového chování žáků

angličtina, dějepis

Mgr. Richard Kopřiva

matematika, fyzika, chemie, němčina

Ing. Charlotta Kissová

přírodopis, zeměpis, občanská výchova, výtvarná výchova, praktická výchova

Mgr. Miluše Bromová

český jazyk

Bc. Karolína Čermáková

český jazyk

Mgr. Romana Wolfová

1. stupeň; hudební výchova

Ludmila Pleskačová

1. stupeň; výtvarná výchova, tělesná výchova

Jaroslava Libichová

1. stupeň; tělesná výchova

PhDr. Renata Hajná, Ph.D.