(22.4.2018)
Nabídka pracovního místa pro učitele:

Hledáme do naší školy učitele pro 1. stupeň od 27.8.2018.


Výhodou je specializace na hudební výchovu. Praxe v učitelské profesi je vhodná.
Požadujeme kvalifikaci učitelství dle zákona 563/2004 Sb., §7, kreativitu, psychickou odolnost, individuální přístup k žákům a pochopení pro jejich odlišnosti, důslednost a pozitivní přístup při práci se žáky, ochotu k dalšímu sebevzdělávání, snahu o týmovou spolupráci. Speciální pedagogika je nutná.
Nabízíme malý pracovní kolektiv, vzájemnou pomoc a podporu, nízký počet žáků ve třídě.
Nástup: 27.8.2018
Plat: od 26 000 podle délky praxe
Zájemci o práci v naší škole, pošlete svůj životopis a kontaktní údaje
na e-mail skola.dpl@centrum.cz.

Pedagogický sbor od 1.5.2018

Jméno Předměty

RNDr. Jana Gottfriedová, ředitelka školy

matematika, informatika

PhDr. Renata Hajná, Ph.D., metodik prevence rizikového chování žáků

český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví

Mgr. Richard Kopřiva

matematika, fyzika, chemie, němčina

Ing. Charlotta Kissová

přírodopis, zeměpis, výtvarná výchova, praktická výchova

Bc. Lenka Hellerová

angličtina, dějepis

Mgr. Kateřina Dobruská

1. stupeň, tělesná výchova

Mgr. Zuzana Šedivá

1. stupeň

Mgr. Dana Hlaváčková

1. stupeň, tělesná výchova, německý jazyk

Mgr. Lenka Petržilková

hudební výchova

Bc. Lucie Knorová

mateřská dovolená