Školská rada


SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY k 1.12.2017

 

(2.11.2017)    Složení školské rady k 1.12.2017:
Členové školské rady pro tříleté funkční období jsou:


 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017

 

(2.11.2017)    Jmenování člena školské rady:
Ředitelka školy podle článku III. odst. 15 volebního řádu a v souladu s § 167 odst.5 školského zákona jmenovala paní Andreu Svědíkovou, DiS., zdravotně sociální pracovnici DPN, členem školské rady s účinností od 1.12.2017.

 

(2.11.2017)    Oznámení výsledku voleb do školské rady:
Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena paní PhDr. Renata Hajná.
Volený člen za zákonné zástupce žáků nebyl zvolen, neboť nebyl zákonnými zástupci žáků navržen žádný kandidát ani po opakované výzvě a k volbám se nedostavil žádný oprávněný volič.

 

(17.10.2017)    Oznámení o konání voleb do školské rady - opakovaná výzva pro zákonné zástupce žáků:
Ředitelka školy uveřejňuje opakovanou výzvu pro zákonné zástupce žáků k podání návrhu člena školské rady za zákonné zástupce žáků. Návrhy lze podávat v termínu do 31.10.2017 v kanceláři školy osobně, písemně nebo e-mailem, případně telefonicky.
Kontaktní údaje: tel: 415620180, e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz, pošta: ZŠ při DPN, Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01.

Seznam navržených kandidátů za pedagogické pracovníky: PhDr. Renata Hajná, Ph.D.
Druhé kolo proběhne tajnou volbou ve sborovně školy dne 1. listopadu 2017 ve 13:00 hod. Volba proběhne odděleně pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků.(2.10.2017)    Oznámení o konání voleb do školské rady:
Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady. Žádá zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky o podání návrhů na členy školské rady. Do školské rady se bude volit 1 člen za pedagogické pracovníky a 1 člen za zákonné zástupce žáků. Volby do školské rady se uskuteční ve dvou kolech. První kolo se bude konat v termínu 2.října až 16.října. V této době lze podávat návrhy na kandidáty v kanceláři školy osobně, písemně nebo e-mailem, v případě zákonných zástupců je možno i telefonicky.
Kontaktní spojení: e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz; tel. 415620180; pošta: ZŠ při DPN, Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
Druhé kolo proběhne tajnou volbou ve sborovně školy dne 1.listopadu 2017 ve 13:00 hod.