Přehled tříd 2021/2022

Uspořádání tříd od 14.11.2021

Třída Skupiny Třídní učitel/ka

I.

1. roč., 2.roč., 3. roč.

Staňková Martina

IV.

4.roč.

Šedivá Markéta

V.

ZŠS

Babilonská Jarmila

VI.

8.roč., SŠ

Veselá Klára

VIII.

7. roč., SŠ

Kopřiva Richard

IX.

9. roč., SŠ

Kissová Charlotta

III.

6. roč., ZŠS

David Miloš