Dokumenty školy


 Školní vzdělávací programy pro rok 2020/2021 

Základní škola

Škola pro život - ŠVP ZV

Minimální výstupy pro žáky s PO LMP

Příloha č.2 - hodnocení žáků

Příloha č.3 - standardy

Základní škola speciální

ŠVP ZŠS (pro 1.- 10. ročník)


 Rámcové vzdělávací programy  

Základní škola          RVP ZV - platnost od září 2017

Základní škola speciální    RVP ZŠS


 Školní řád 

Školní řád byl vydán ředitelkou školy k 16.9.2019. Je zveřejněn v souboru [pdf] (20.9.2019)

Pravidla pro hodnocení žáků jsou přílohou školního řádu a jsou zvěřejněna v souboru [pdf]

Výňatek ze školního řádu pro žáky je zveřejněn v souboru [pdf] (20.9.2019)

Stručný výňatek ze školního řádu pro žáky je zveřejněn v souboru [pdf]

Ostatní přílohy školního řádu [pdf]


 Výroční zpráva o činnosti školy 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 [pdf] (10.12.2020)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 [pdf] (9.10.2019)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 [pdf] (15.10.2018)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 [pdf] (27.9.2017)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 [pdf] (29.10.2016)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 [pdf] (15.10.2015)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 [pdf] (10.10.2014)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 [pdf] (5.10.2013)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [pdf] (16.9.2012)