Dokumenty školy


 Vzdělávací programy pro rok 2017/2018 

Základní škola

Škola pro život - ŠVP ZV

Minimální výstupy pro PO LMP

Základní škola speciální

ŠVP ZŠS (pro 1.- 10. ročník)


 Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola pro život" byl aktualizován k 1.9.2013.

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením "Škola pro život" byl vydán s platností od 3.9.2012.


 Rámcové vzdělávací programy  

Základní škola          RVP ZV - platnost od 1.9.2016

Základní škola speciální    RVP ZŠS


 Školní řád 

Školní řád byl vydán ředitelkou školy 31.8.2012, aktualizován 29.8.2013. Je zveřejněn v souboru [pdf] (31.8.2013)

Pravidla pro hodnocení žáků jsou přílohou školního řádu a jsou zvěřejněna v souboru [pdf] (27.10.2013)

Výňatek ze školního řádu pro žáky je zveřejněn v souboru [pdf] (31.8.2013)

Stručný výňatek ze školního řádu pro žáky je zveřejněn v souboru [pdf] (31.8.2013)


 Výroční zpráva o činnosti školy 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 [pdf] (15.10.2018)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 [pdf] (27.9.2017)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 [pdf] (29.10.2016)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 [pdf] (15.10.2015)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 [pdf] (10.10.2014)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 [pdf] (5.10.2013)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [pdf] (16.9.2012)